Tilpass din virksomhet

personvernforordningen

Sikre tilpasning til personvernforordningen (Ensure compliancy to GDPR)

En personvernkonsulent eller GDPR konsulent bistår virksomheter med å forstå og sikre at de oppfyller og tilpasser seg den nye personvernforordningen. En god GDPR konsulent er ekspert innen området og kan guide virksomheter på deres vei til å bli fullt tilpasset personvernforordningen og kravene denne stiller til virksomheten.

Bruk av innleide personvernkonsulenter eller personvernombud.

Vi erfarer stor pågang fra virksomheter som har behov for kunnskap og kompetanse rundt personvern og personvernforordningen. Mange virksomheter velger å leie inn konsulenter og personvernombud for å vurdere og avgjøre hvor godt tilpasset organisasjonen er kravene som stilles.

Skulle din virksomhet ha behov for konsulenter eller personvernombud kan vi tilby eksperter innen området.
Vi jobber onsite eller remote avhengig av hva virksomheten foretrekker.

Våre konsulenter bistår med

 • Roadmap og GAP analyse
 • Avvik og tiltaksanalyse
 • Bistår i arbeidet med tilpasning til personvernforordningen
 • Konsekvens og risikovurdering ifht håndtering av personopplysninger
 • Sikre riktig behandlingsgrunnlag og samtykke
 • Sikre rutiner og tilpasninger av rutiner
 • Utarbeidelse av rapporter og påkrevd dokumentasjon
 • Etablering av internkontroll dokumentasjon

Våre personvernombud bistår med:

 • Gir råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette
 • Påser at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger
 • Fører en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene
 • Påser at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningslovens § 14, jf. personopplysningsforskriftens kapittel 3
 • Bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger
 • Påpeker brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig
 • Gir Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker
 • Holder seg orientert om utviklingen innen personvern

 

Tilbud

Be om et uforpliktende tilbud, send forespørsel til : post@csbp.no